Vaerweghdok ho gelijkstroom digitaal

Vaerweghdok

 

In eerste instantie worden 6 modules opgebouwd die het karakter van de baan typeren.

Het opzet van de nieuwe baan is een Belgisch geïnspireerde modulaire baan, gesitueerd in tijdperken (4), 5 en 6. Een baan voor moderne treinen, zelfs voor niet Belgische samenstellingen.

Op de baan ligt een geëlektrificeerde hoofdbaan in dubbelspoor op een berm met een aantal betonnen trogbruggen en een grote stalen boogbrug. Op de huidige modules heeft deze baan enkel een decoratieve functie. De nodige voorzieningen zijn getroffen om deze hoofdbaan operationeel te hebben bij tentoonstellingen door een schaduwstation aan te bouwen en zo een rondlopend spoor te creëren.

Naast de hoofdbaan ligt er het niet-geëlektrificeerde goederenspoor, wat op latere modules een aansluiting moet vinden op de dubbelsporige hoofdbaan. Ook dit spoor kan op tentoonstellingen voorzien worden van een omloopspoor om doorgaand treinverkeer te simuleren.

Het hoofdbestanddeel van de baan is echter de stukgoed - en containerterminal aan een binnendok. In dit dok ligt een duwbak te wachten op het laden of lossen van containers met de operationele containerkraan.

Rond deze terminal zijn dan een aantal opstelsporen voorzien en enkele aftakkingen naar lokale industrie.

In een latere fase wanneer er meer ruimte ter beschikking komt, worden deze modules verder uitgebreid tot een rondlopende baan met een aantal bijkomende industrieaansluitingen en een grote rangeerbundel. Verder wordt een schaduwstation voorzien, zodat een afwisselend personen – en goederenverkeer mogelijk is.

Het is niet de bedoeling om een grootschalig reizigersstation op deze baan te plaatsen, wat echter niet betekent dat er niet met allerlei types van personentreinen op de hoofdbaan kan gereden worden.

Bedoeling is dat de gebouwen die op de baan gezet worden volledig zelf gebouwd worden naar voorbeelden welke zich in een havengebied bevinden. De achtergrond wordt voorzien van moderne kantoorgebouwen en industrieën in half-reliëf. Ook de bruggen zullen gebouwd worden naar "real-life" voorbeelden in de haven van Antwerpen.

De keuze om deze baan digitaal uit te voeren heeft meerdere redenen.

Ten eerste hoopt de club met de bouw van een digitale baan bij jongeren de interesse in de modelspoorweg hobby aan te wakkeren.

Ten tweede vraagt de aard van de baan, met veel rangeerbewegingen om een soepele besturing van de locomotieven. Dit analoog uitbouwen is mogelijk, maar zou zoveel sectioneringen vragen dat de bundel draden onder de baan snel onoverzichtelijk wordt.

Omdat elke treinbestuurder zijn trein “op zicht” moet besturen in functie van de aangegeven signalisatie gebeurt de besturing van de baan met een plugsysteem waarbij de bestuurder met zijn trein meeloopt. Er wordt momenteel geen computergestuurde bewaking geïnstalleerd.

De bediening van de wissels gebeurd via een synoptisch bord aan de voorkant van de baan. De seingever is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en moet zorgen dat elke treinbestuurder op zijn bestemming geraakt.

De wissels in het schaduwstation worden aan de achterzijde van de baan bedient.

Foto's Bruno Marschang foto's Evan Daes

ONZE SPONSORS

click and link