lid worden

Lid wordenLid worden kan door het gepaste lidgeld over te schrijven op :


KBC rekening : BE74 7370 6329 8607

              

van MTD treinenclub

met de vermelding : lidgeld 2024


U kan gebruik maken van ons

Inschrijvingsformulier online


Lidgelden :

Werkend lid   € 150

Jongeren (tot 18 jaar) en studenten   € 75

Steunend lid  € 90


Na het ontvangen van het lidgeld ontvangt u van ons :

een lidkaart

ons driemaandelijks tijdschrift  't Modelleke

 ben je welkom op onze clubavonden 

vrij om mee te werken aan de projecten naar keuze


(uitgezonderd voor steunende leden : zoals vastgelegd in onze statuten hebben steunende leden geen stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering en kunnen zij niet meewerken aan clubprojecten.)


Heb je vragen over uw lidmaatschap?

Aarzel niet om ons een vraag te stellen.

 
 
 
 

ONZE SPONSORS

click and link