lid worden

Lid wordenLid worden kan door het gepaste lidgeld over te schrijven op :


KBC rekening : BE 68 7330 5424 2834

                BIC : KREDBEBB

van MTD treinenclub

met de vermelding : lidgeld 2022


U kan gebruik maken van ons

Inschrijvingsformulier online


Lidgelden :

Werkend lid   € 120

Jongeren (tot 18 jaar) en studenten   € 60

Steunend lid  € 60


Na het ontvangen van het lidgeld ontvangt u van ons :

een lidkaart

ons driemaandelijks tijdschrift  't Modelleke

 ben je welkom op onze clubavonden 

vrij om mee te werken aan de projecten naar keuze


(uitgezonderd voor steunende leden : zoals vastgelegd in onze statuten hebben steunende leden geen stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering en kunnen zij niet meewerken aan clubprojecten.)


Heb je vragen over uw lidmaatschap?

Aarzel niet om ons een vraag te stellen.

 
 
 
 

ONZE SPONSORS

click and link